O nas

Potrzebujesz nowego telefonu, ale nie masz na niego wystarczających funduszy? Pomożemy Ci znaleźć używany telefon w najniższych cenach na rynku.

emerytury-mundurowe.com.pl

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. jest o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Jeśli uważasz, że te zmiany dotyczące emerytur mogą Cię dotknąć, to koniecznie wejdź na stronę online emerytury-mundurowe.com.pl i zapoznaj się ze szczegółami.


Emerytury-mundurowe.com.pl
Grzybowska 2
45 Warszawa
tel. 00-131