O nas

Potrzebujesz nowego telefonu, ale nie masz na niego wystarczających funduszy? Pomożemy Ci znaleźć używany telefon w najniższych cenach na rynku.

Certyfikacja ISO 9001 dla podmiotów i firm

Dla wielu podmiotów niezależnie od wielkości i prowadzonej działalności odpowiednim standardem dla wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest norma ISO 9001. Uzyskanie certyfikacji ISO 9001 nadanej przez niezależną instytucję PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. z Kobierzyc akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji jest potwierdzeniem pozytywnego nastawienia podmiotu na klienta i dostawcę, odpowiedniej motywacji i zaangażowania pracowników, stosowania odpowiednich procedur wzmacniających reputację marki i zachęt przyciągających potencjalnych inwestorów.

PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K.
Dębowa 14
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 570 725 574